grade O nás

Doborvoľní hasiči v našej obci fungovali v minulosti veľmi dlhú dobu. Po dlhšej neaktivite bola činnosť DHZ obnovená vo februári 2015. Spoločnými silami v spolupráci s obecným úradom sa nám podarilo zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu, znovu spojazdniť hasičské striekačky a iné hasičské vybavenie.


assignment História

DHZ Švošov bol prvý krát založený vo Švošove v roku 1931 Pri jeho založení sa do tejto služby prihlásilo 18 členov, ktorí sa podieľali na práci súvisiacej s dobrovoľnou požiarnou ochranou v našej obci Švošov. Vtedajším výkonným výborom boli títo funkcionári:Uchopenie hadice pred rozvinutím Veliteľ DHZ Švošov: Jozef Franko Náhradný veliteľ: Andrej Kratka Druhý náhradný veliteľ: Ján Reff Tajomník: Ján Bražina Pokladník: Ján Hizák Dozorca majetku: Andrej Bražina Revízor: Jozef Zverec, Andrej Gerec, Jozef Pukaj Vodná stenaV 80 - 90-tych rokoch minulého storočia postupne dobrovoľná požiarna ochrana vo Švošove fungovala a jej nový členovia preberali štafetu po svojich predchodcoch. V tomto období bo členmi DHZ Švošov týto občania: Milan Škoda, František Prídavok, Jaroslav Prídavok, Miroslav Kratka, Ľudevít Pompáš, Vladimír Kratka, Jozef Franko, Pavol Urmín, Tomáš Jaroš, Dominik Žiara, Miroslav Ondruš, Jaroslav Javorka, Ladislav Javorka, Vladimír Urmín, Jozef Roštek DHZ Švošov 1995V roku 1995 boli členmi DHZ Švošov aj títo hasiči: Vlastislav Roštek, Tomáš Jaroš, Karol Kolárik, Jaroslav Javorka, Pavol Urmín, Pavel Roštek, Dominik Žiara, Jozef Roštek, Peter Urmín.

account_circle Naše družstvo

 Ľubomír Pukaj - Predseda Ľubomír Pukaj - Predseda Miroslav Pukaj ml. - Veliteľ - Podpredseda Miroslav Pukaj ml. - Veliteľ - Podpredseda Tomáš Vlk - Preventivár - 2. Podpredseda Tomáš Vlk - Preventivár - 2. Podpredseda Anna Rošteková - Tajomník Anna Rošteková - Tajomník Ivana Hatalová ml. - Pokladník Ivana Hatalová ml. - Pokladník Filip Bražina - Materiálovo-technický referent Filip Bražina - Materiálovo-technický referent Stanislav Bražina - Strojník Stanislav Bražina - Strojník Pavel Roštek - Strojník Pavel Roštek - Strojník Luboš Bražina - Strojník Luboš Bražina - Strojník Filip Kalman - Revízor Filip Kalman - Revízor Jozef Bražina ml. - Člen Jozef Bražina ml. - Člen Matúš Gerec - Člen Matúš Gerec - Člen Alexandra Hatalová - Člen Alexandra Hatalová - Člen Miroslav Hrkút - Člen Miroslav Hrkút - Člen Natália Jurčiaková - Člen Natália Jurčiaková - Člen Karol Koma - Člen Karol Koma - Člen Lukáš Ondruš - Člen Lukáš Ondruš - Člen Klára Ondrušová - Člen Klára Ondrušová - Člen Ľubica Pukajová - Člen Ľubica Pukajová - Člen Alžbeta Rošteková - Člen Alžbeta Rošteková - Člen Benjamín Roštek - Člen Benjamín Roštek - Člen Jakub Roštek - Člen Jakub Roštek - Člen Tomáš Bražina - Člen Tomáš Bražina - Člen Marek Staš - Člen Marek Staš - Člen Ing. Milan Široň - Člen Ing. Milan Široň - Člen Kristína Varechová - Člen Kristína Varechová - Člen Tomáš Víťaz - Člen Tomáš Víťaz - Člen Ján Vrlík - Člen Ján Vrlík - Člen Rastislav Pečeňák - Člen Rastislav Pečeňák - Člen Matúš Zverec - Člen Matúš Zverec - Člen Peter Roštek - Člen Peter Roštek - Člen Lucia Ondrušová - Člen Lucia Ondrušová - Člen

drafts Kontakt

Kontaktné informácie: